em có tấm này, chụp bằng pentax H3 với pentacon 50f1.8. Cảnh bà cụ quét lúa với cái chổi rơm, nhà và sân gạch đậm chất làng quê với chút may mắn có chú chim bồ câu trước cửa, nó chứa đựng tình cảm...