Em cũng có vài tấm mình ưng ý trong năm.
Tấm ảnh chụp ở thời điểm giáp ranh của năm 2007 và 2008. Đón năm mới trên tàu Mega F – Diamond của FTV, tấm ảnh này chẳng có gì nhưng cái mà em khoái là...