Năm 2008 cũng đánh dấu mốc em chuyển sang chơi film, chụp Range finder bằng chú Yashica Electro35. Dưới đây là một vài bức ảnh em ưa thích:

1. Làng Vót, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội 2)...