Mới tham gia 4room từ 2008, liều mạng post 1 2 tấm.

1# Chụp với OK M42 Carl Zeiss 135/3.5
Cảm giác lâng lâng rất khó tả khi tìm mua lại được OK này. Rất tình cờ ảnh có hàm chứa 1 ý nghĩa nho nhỏ,...