3 tấm ảnh trên em thích nhất trong năm qua...

http://farm4.static.flickr.com/3163/2938381584_a086a0b914_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3031/2792738362_697f36985c_o.jpg
...