Cho em cũg được phép gởi vài tấm mà em mần được trog năm vừa wa:

1. Cụ già người dân tộc Stiêng đag gùi: tấm này đáh dấu lần đầu tiên em tham gia 1 chuyến off đág nhớ cùg với anh em Thủ Đức.Sau...