1 . Ảnh này em chụp hôm vào bảo tàng dân tộc học !!! Em thích vì nó đơn giản , em thích những thứ đơn giản nhẹ nhàng, thích nhất là ở góc này chiếc lá có hình trái tim !!!...