Tôi chụp hình thì 90% là hình lưu niệm và 10% là test OK nên hình đẹp nhất đương nhiên là hình test OK.:)

Sweet! M3/Nikkor-SC 50/F1.4 @1.4. Thích tấm này nhất vì cả con gái lẫn bokeh đều sweet!
...