Nhớ lại lần đi công tác. Cái nhìn đầu tiên sau 1 đêm bay mệt mỏi.

http://farm3.static.flickr.com/2260/2075190611_b51ded83de.jpg?v=0


Lang thang với mùa thu
...