hình nào cũng nét quá, sao em chụp ko bao giờ đc nét như vậy