Bức ảnh này trong cuộn phim đen trắng đầu tiên em tự tráng. Chụp bằng máy Mir của Nga, lens 50 F2.0. Chụp trong 1 quán KFC, đo sáng bằng cách tự ước lượng, lấy nét ước lượng khoảng cách. Do đó khi...