1. Tấm này em chụp hôm em dẫn người yêu, hiện giờ là vợ ra Mũi Né để cầu hôn :D hehe . Do vậy tất nhiên là nó phải là tấm em thích. Hát vang bài Cherish của Kool and the Gang :D
...