Rất muốn tham gia mà vừa rồi bị trộm mất Fuji XA3 ! Hic...