Em mua 3 cái máy ở cửa hàng này rồi (2 cho mình: 2011 và 2014 và 1 mua hộ bạn: 2013)
02 ống kính
Thái độ: Có lẽ quen mặt em rồi nên khá niềm nở.
Chất lượng: Mua hàng mới và cho tới này không có...