e mua chiếc fuji 3.2mpx đầu tay ở chính CH này :D tầm năm 2002-2003