E mua hàng ở đó cũng mấy lần, chỉ chê thái độ k đc niềm nở thôi, còn hàng của họ yên tâm