Mùa covid khó khăn.
Mình chỉ biết các CH trên đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng. Sau này có thêm Hoàng Tô và máy ảnh 24h.
Cũng may là không bít Phong Digicam ..hihi nhưng thấy cửa cổng...