THÔNG BÁO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRÊN DIỄN ĐÀN VNphoto:
PHONG DIGICAM - LÊ NGUYỄN HOÀNG PHONG ĐÃ PHÁ SẢN VÀ BỎ TRỐN

- Hiện tại anh Lê Nguyễn Hoàng Phong sinh năm 1976 là chủ thương hiệu kinh doanh máy...