Hết hạn đăng ký rồi bác :D - Em đăng ký mà còn không nhận được phản hồi luôn nè. Chắc đông quá,,