Vũ NHật trước em có mua cục pin NiMH cho con PnS loại Camelion nhưng hàng có vẻ không ổn lắm (chụp không bằng cục mua trước đấy ở Sông Hồng) - Còn các đồ khác thì em chưa mua nên không rõ!