thật tiếc, trước mình cũng rất thích mua hàng của anh Phong, giờ thì mọi chuyện không thể nói trước được