Những ngày lock down, thèm cái cảm giác được đi lòng vòng để chụp ảnh, dù chỉ là những khung cảnh quen thuộc nhất. Rồi cũng đến ngày được đi lang thang, nhưng Sài Gòn đang trải qua những ngày u ám,...