LEN SIÊU KIT NIKON : 18-70 – f : 3.5-4.5- AF-S
Bác còn len này không?