Lâu nay em chỉ toàn thấy mem nam, chả thấy mem nữ nào. Mắt khô hết cả!
Em tham gia với nhé.