Trên Facebook có hội kín Rollei HN do anh Quang và Thầy M mở,bạn vào đó add,thỉnh thoảng anh em rủ nhau đi chụp vui phết