Các Bác cho em tham gia với. Mong các Bác thông cảm cho trẻ trâu ham to (MF) như em nhé.