Hix em mong ngóng để chờ ảnh MF của các bác lên còn học hỏi, mà thớt này buồn quá,...:(
Em thì toàn quên cách chèn link ảnh vào đây, mặt khác ảnh lại k đẹp nữa nên k dám thi thố :((...