Okie Ị và Tuannm,
mấy bác cho em xin tham gia chơi cùng :o)