Em và Bienla đang trong thời kỳ rất chi là bận rộn nên không thể tham gia được, chúc các bác thi đấu vui vẻ. Lần sau bọn em nhất định tham gia ạ.