Đã đọc. Mình là nạn nhân của một vụ nói xấu mà không có chứng cứ ( chỉ là ý kiến cá nhân 1 chiều ). được đăng trên vnphoto. Sau 2 năm kể từ ngày đăng Tôi mới biết. Dù chưa bao giờ bán hàng trên này....