Bạn vào app store và download xuống Sony Play Memories. App này có trên apple và android. Bạn có thể dùng tablet sử dụng vẫn được.
Ứng dụng này cho phép bạn chuyển hình JPEG từ máy sang thiết bị di...