oh thế còn bảng màu icm gì đó, có cần phải cài cho đúng không bác.