Khách hàng muốn sử dụng độc quyền hình ảnh,khách đã chọn đủ rồi,phần còn lại mình tùy ý sử dụng
Hình đẹp nhất khách lấy rồi,còn vài tấm up lên đây a e xem!...