Cám ơn bác đã review sản phẩm của Lacie, em cũng bỏ khá nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về mây món đồ chơi dùng backup ảnh chụp khi không muốn mang máy tính theo, trong số này thì GNAR box 2.0...