Bác kiếm cái hướng dẫn sử dụng + hướng dẫn chụp hình cơ bản đọc trước. Sẽ hạn chế được mấy câu hỏi lơ ngơ. Bác chưa đọc hướng dẫn sử dụng, lên hỏi lơ ngơ quá dễ bị ném đá lém :D