Mình mới mua D7100 được 2 tháng mà thấy giá rớt nhanh quá. Lý do là sao vậy các bác nhỉ?