mình là men mới! có dịp café giao lưu d7100 nha mấy anh ^^