kit 18-105 la ok đối với người tập chơi rồi. Bạn để chế độ S , tốc độ 1/125 hay 1/160, iso 100 nếu ngoài trời, con trong nhà khoang 800 hoặc 1600. xong bấm thui, vậy là đơn giản nhất , còn muốn đơn...