Không biết lens nào dùng với d7100 là tốt? Vì ngân sách của mình chỉ mua đc body + 1 lens. Mình thì thích chụp food, portrait. Mong các bạn cho ý kiến và mình là newbie