màu của em này em cảm giác ko được căng lắm nhỉ, hay do ống kit chất lượng kém quá