D7100 mới ra chắc chưa có tiếng Viêt, tìm trên mạng cũng không có các bạn có thể tham khảo D7000 2 máy này giống nhau gần như hoàn toàn chỉ có các thông số là D7k1 hơn D7k cách sử dụng y trang nhau....