em đang xài d7000 anh em góp ý nên lên em này hay múc lens 60 nano ah vì em này đáp ứng đc mọi nhu cầu của em