Em mới mua máy ạ, các bác cho em gia nhập hội với ạ.