Mấy bác cho em ý kiến với bộ gear em định đầu tư này ạ?
Em làm dịch vụ ko biết gear như vầy có đạt hay chưa?

Nikon Gear ...