mình yêu nhiếp ảnh đã từ lâu nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, bây giờ đam mê lại bùng lên không cưỡng lại đc nữa rồi, đã nghiên cứu body mấy tháng nay và quyết định mua 7100 nhưng lại chưa có tí...