Bác xin ý kiến từ thời điểm 20 củ cho đến vài tháng sau chắc phải >10 trang ý kiến. Với nhu cầu chụp cho vui + v.v.v của bác thì không cần đến D7100 mà chỉ cần 1 bộ như thế này:
D90 + kit 18-105 +...