Bác Jame chuyển từ D700 sang 5D mark III bác ớ, 5D là bác ấy đc tặng nên mới dùng. E cũng thấy 5D h giá rổ quá rẻ cho mơ ước Phun Phêm :-?, ngại mỗi cái tiền e thì chỉ 5D cắm với 50f1.8 thôi nên e ko...