Hello mọi người,

Lâu lắm rồi mình mới có bài post lại vnphoto...

Từ sau thời gian hoạt động ở forum (chừng năm 2008), mình bán hẳn toàn bộ dàn máy... Và giờ, chỉ còn chụp bằng PnS.

Ông con...