Mình cần bán lens leica như sau:
1. Leica 50mm f2 version 5, hình thức còn mới như hình.
https://live.staticflickr.com/65535/51748414466_f49c026bd7_c.jpg...