1. Nghe lời khuyên chụp chếđộ M hình sẽ đẹp hơn.
Dĩ nhiên đối với nhiều người pro thì đã khác, còn đối với những người dùng mới thì nên sử dụng chế độ auto đầu tiên sau đó qua chế độ A ưu tiên khẩu...